Struktury – WOPR Gliwice

ZARZĄD

 • Prezes: Bogdan Kozłowski
 • Marcin Guś
 • Krystian Malcherek
 • Stefan Żeromski
 • Dariusz Cieplik
 • Bartosz Floryan
 • Grzegorz Jagoda

KOMISJA REWIZYJNA

 • Paweł Bomastyk
 • Marek Kolonko
 • Dariusz Jaworek

KOMISJA DYSCYPLINARNA

 • Jacek Pszczółkowski
 • Ewa Janiszewska
 • Artur Ciomcia

DELEGACI NA ZJAZD WOJEWÓDZKI

 • Bogdan Kozłowski
 • Stefan Żeromski