Walne Zebranie WOPR 9 Kwietnia 2017 r.

Dnia 9 kwietnia odbyło się walne zebranie członków naszego oddziału.
Pierwszą część spotkania rozpoczęło przemówienie Prezesa Bogdana Kozłowskiego. Wręczone zostały oficjalne podziękowania na ręce przedstawiciele służb współpracujących z WOPR – Policji, Straży pożarnej oraz Straży miejskiej. Wyrazy wdzięczności za owocną współpracę w ostatnich latach otrzymali przedstawiciele władz miasta Gliwice oraz gminy Rudziniec. Uznanie i wdzięczność za docenienie naszej pracy przekazano także lokalnym mediom.
Po podsumowaniu prac ustępującego zarządu, nastąpiło rozdanie honorowych odznaczeń zasłużonym członkom naszej organizacji.

Podczas części wyborczej udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze.
Na kolejną kadencje prezesem został wybrany Bogdan Kozłowski.
W skład nowego zarządu weszli: Marcin Guś, Stefan Żeromski, Krystian Malcherek, Dariusz Ćieplik,Bartosz Floryan i Grzegorz Jagoda.
Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Paweł Bomastyk, Marek Kolonko i Dariusz Jaworek.
Kolejnym ciałem kontrolującym prace naszego oddziału jest Komisja Dyscyplinarna – w tej kadencji jej przedstawicielami będą: Jacek Pszczółkowski, Daniel Janiszewski i Artur Ciomcia.
Delegatami na na zjazd wojewódzki WOPR będą Bogdan Kozłowski i Stefan Żeromski.