Składka członkowska 2022

Jak co roku przypominamy wszystkim członkom WOPR Gliwice o konieczności opłacenia składki.
Zgodnie z uchwałą ZG WOPR składka na rok 2022 wynosi 70 zł.

Przelewy prosimy kierować na konto:

Oddział WOPR Gliwice
51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Zakończenie sezonu 2021

WOPR Gliwice zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi na zaprzysiężenie nowych członków oraz zakończenie sezonu ratowniczego.
Zaprzysiężenie odbędzie się na terenie stanicy WOPR Gliwice nad zbiornikiem Pławniowice Małe w sobotę 11.09. Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 15:00.

Praca dla ratowników wodnych – sezon 2021

WOPR Gliwice nawiąże współpracę z osobami posiadającymi wszystkie uprawnienia Ratownika Wodnego – do pracy sezonowej:
➡️ na Ośrodku Wodnym w Czechowicach
➡️ na zbiorniku wodnym w Pławniowicach

Praca w terminie od 19 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku,
codziennie w godzinach 10.00 – 18.00

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod
☎️ 509-971-719

Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego – 27.02.2021

Zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu bezpiecznego zachowania na lodzie.
Dla ratowników WOPR będzie to okazja do uzyskania dodatkowych uprawnieniem przydatnych w ratownictwie wodnym – stopień stażysta / Ratownik Lodowy.

Celem szkolenia jest przygotowanie każdego do działania w przypadkach załamania się lodu i udzielenia pomocy w przypadku tonięcia w zimnej wodzie.
Szkolenie ma charakter szkolenia stacjonarnego.
Zajęcia odbędą się w sobotę 27.02.2021 nad jeziorem Pławniowice.
Każdy uczestnik szkolenia posiadający własny sprzęt (patrz poniżej), zobowiązany jest do zabrania go. Osoby nieposiadające pianki proszone są o kontakt z biurem WOPR Gliwice.

SPRZĘT:

  • kombinezon neoprenowy tzn. „piankę”
  • skarpety neoprenowe z twardą podeszwą
  • strój kąpielowy
  • kamizelkę asekuracyjną (zapewnia WOPR Gliwice)
  • kask (zapewnia WOPR Gliwice)

KOSZT:

Koszt szkolenia 150,00 zł
Dane do przelewu:
Oddział WOPR Gliwice 51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Szczegóły dotyczące zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19

Ratownicy WOPR mogą zostać zaszczepieni w pierwszym Etapie szczepień. Wymagane jest wypełnienie oświadczenia, niezbędnego do wpisania na chętnych do szczepienia.
Warunkiem koniecznym jest spełnienie wszystkich warunków art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura WOPR Gliwice.

Szczegóły prawne i organizacyjne zawarte są w poniższych dokumentach:

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla ratowników WOPR

Zarząd Główny WOPR informuje, że po interwencji WOPR, z dniem dzisiejszym w ramach etapu I szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 zostali ujęci ratownicy wodni wykonujący działania ratownicze (§ 28a. ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów). Oznacza to, że szczepieni w ramach etapu I mogą być ratownicy wodni realizujący lub mający realizować zadania z zakresu ratownictwa wodnego na pływalniach, kąpieliskach, zabezpieczeniach oraz stałych dyżurach ratowniczych gdzie podejmowane mogą być przez nich działania ratownicze.

ZG WOPR przypomina, że ratownikiem wodnym jest osoba spełniająca wszystkie warunki art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Zasady członkostwa w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określają podmioty samodzielnie.

W związku z wydanymi przez Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wskazuje, że podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (również podmioty spoza struktur WOPR oraz podmioty komercyjne) składają koordynatorowi szpitala węzłowego wykazy ratowników wodnych na dedykowaną (zgodnie z ww. wytycznymi) listę chętnych do szczepienia na określonym formularzu.
WOPR zwraca uwagę ratownikom wodnym, iż nie powinna zaistnieć sytuacja, że z uwagi na możliwość członkostwa, pracy lub służby ratowników wodnych w kilku podmiotach równocześnie, zostaną oni wskazani w wykazach do szczepień przez kilka podmiotów. WOPR rekomenduje dla swoich jednostek planujących przekazać ww. wykazy do odbierania od umieszczonych w nich ratowników wodnych oświadczeń o posiadaniu informacji o wpisaniu na listę szczepień ochronnych danego podmiotu i nie wyrażaniu zgody na wpisanie w innym podmiocie lub uprawnionej instytucji. Dotyczy to przede wszystkim ratowników WOPR będących pracownikami innych podmiotów lub służb publicznych realizujących szczepienia swoich pracowników lub funkcjonariuszy w oddzielnym trybie.

Zakończenie sezonu 2020

WOPR Gliwice zaprasza wszystkich członków wraz z rodzinami i osobami towarzyszącymi na zaprzysiężenie nowych członków oraz zakończenie sezonu ratowniczego.
Zaprzysiężenie odbędzie się na terenie stanicy WOPR Gliwice nad zbiornikiem Pławniowice Małe w sobotę 19.09.

Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 15:00.

Nowych członków oraz wszystkich chętnych, ubranych w stroje kąpielowe zapraszamy na godzinę 13:00 do naszej stanicy na „małych Pławkach”.

ZAPRASZAMY!
Miejsce: Stanica WOPR Pławniowice Małe
Start: sobota 19.09.2020 godzina 15:00

Kurs sternika motorowodnego

We wrześniu odbędzie się szkolenie na sternika motorowodnego.
Część praktyczna przeprowadzona będzie nad jeziorem Pławniowice – gmina Rudziniec.
Praktyka z instruktorem odbywa się weekendowo – godziny do ustalenia telefonicznie.
Część teoretyczna zostanie przekazana online.
Pytania oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 971 719.
Egzamin odbędzie się przełomem września i października.
.
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy sprawny i nowoczesny sprzęt!