Kurs sternika motorowodnego

We wrześniu odbędzie się szkolenie na sternika motorowodnego.
Część praktyczna przeprowadzona będzie nad jeziorem Pławniowice – gmina Rudziniec.
Praktyka z instruktorem odbywa się weekendowo – godziny do ustalenia telefonicznie.
Część teoretyczna zostanie przekazana online.
Pytania oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 971 719.
Egzamin odbędzie się przełomem września i października.
.
Gwarantujemy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy sprawny i nowoczesny sprzęt!

Kontynuacja kursu Ratownika Wodnego

Zapraszamy serdecznie na kontynuację kursu na
Młodszego Ratownika i Ratownika Wodnego.
Zajęcia będą odbywały się na terenie zalewu Pławniowice od 07.07.2020 w godzinach 10-15.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o stawienie się lub kontakt z biurem WOPR Gliwice.

Szkolenie Specjalistyczne z Ratownictwa Lodowego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gliwice informuje, że w dniach 25.02.2017 godz. 9:00 -17:00 organizuje Ogólnopolskie Szkolenie Specjalistyczne z zakresu:

 


„Ratownictwo Lodowe”

Koszt szkolenia 100,00 zł (w tym posiłek regeneracyjny i ciepłe napoje)

Dane do przelewu: Oddział WOPR Gliwice 51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Zgłoszenie na szkolenie, wypełnij formularz:

[bestwebsoft_contact_form lang=pl id=2]

Pola oznaczone * są wymagane

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacić na konto WOPR Gliwice:

51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Grottgera 70, 44-100 Gliwice

 

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników WOPR do udzielania pomocy w przypadkach załamania się lodu i tonięcia w zimnej wodzie.

Szkolenie ma charakter szkolenia stacjonarnego i jest dodatkowym uprawnieniem przydatnym w ratownictwie wodnym – stopień stażysta RL / ratownik RL

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Każdy uczestnik szkolenia posiadający własny sprzęt (patrz poniżej), zobowiązany jest do zabrania go. Osoby nieposiadające pianki proszone są o kontakt z biurem WOPR Gliwice.

kombinezon neoprenowy tzn. „piankę”
skarpety neoprenowe z twardą podeszwą
strój kąpielowy
ważną legitymację WOPR + badania lekarskie
kamizelkę asekuracyjną (zapewnia WOPR Gliwice)
kask (zapewnia WOPR Gliwice)

PROGRAM SZKOLENIA:
sobota 25.02:

9:00 – 10:00 wstęp teoretyczny
10:30 – 13:30 zajęcia praktyczne na lodzie
13:30 – 14:30 posiłek regeneracyjny
14:30 – 17:00 zajęcia praktyczne

Dojazd własny.
Zajęcia odbędą się nad jeziorem Czechowice od strony Ośrodka Wypoczynkowego Tur Czechowice

Ratownictwo wysokościowe

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Gliwice informuje,  że w dniach 09.12 – 11.12.2016r. organizuje Akredytowane Ogólnopolskie Szkolenie Specjalistyczne z zakresu:

 


 „RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE WOPR”

KOSZT:

Koszt szkolenia 350,00 zł (sprzęt, transport sprzętu, zakwaterowanie w schronisku, pościel, wyżywienie, wynajem sali wykładowej, ubezpieczenie NNW, opłaty kadry)

Wpłata zaliczki w wysokości 150,00 zł do 30.11.16 Wpłata pełnej kwoty do 05.12.16 (200,00 zł)

Dane do przelewu: Oddział WOPR Gliwice 51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Zgłoszenie na szkolenie, wypełnij formularz:

[bestwebsoft_contact_form lang=pl id=2]

Pola oznaczone * są wymagane

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacić na konto WOPR Gliwice:

51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

Grottgera 70, 44-100 Gliwice

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Szkolenie odbędzie się w dolinie Będkowsiej pod Krakowem.

Każdy uczestnik szkolenia powinien być wyposażony w:
– ciepłe ubrania (obowiazkowo ciepła kurtka przeciwdeszczowa)
– czołówkę
– odpowiednie obówie (najlepiej wysokie buty górskie, lub podejściowe)
– kask (zapewnia WOPR Gliwice)
– osobisty sprzęt wyskościowy (zapewnia WOPR Gliwice)

PROGRAM SZKOLENIA:

09.12.2016r. (piątek)

17.00 – 19.00 Przyjazd i zakwaterowanie od godziny
19.00 Kolacja
20.00 Wykład

10.12.2016r. (sobota)

8.00 – 8.30 śniadanie
9.00 – 12.30 zajęcia praktyczne w terenie
13.00 – 14.00 obiad
14.30 – 17.30 zajęcia praktyczne (ciąg dalszy)
18.00 kolacja
18.00 – 22.00 zajęcia teoretyczne
22.00 cisza nocna

02.10.2016r. (niedziela)

8.00 śniadanie
9.00 – 12.30 zajęcia praktyczne w terenie
13.00 obiad i wykwaterowanie.

KOSZT:

Koszt szkolenia 350,00 zł (sprzęt, transport sprzętu, zakwaterowanie w schronisku, pościel, wyżywienie, wynajem sali wykładowej, ubezpieczenie NNW, opłaty kadry)

Chętni proszeni są o wpłacenie zaliczki w wysokości 150,00 zł do 30.11.16 Wpłata pełnej kwoty do 05.12.16 (200,00 zł)

Dane do przelewu:
Tytuł: Imię Nazwisko Szkolenie wysokościowe
Oddział WOPR Gliwice 51 1020 2401 0000 0102 0195 4338

DOJAZD:

Dojazd własny. Szczegółowe wskazówki dojazdu można znaleść na stronie schroniska:
http://dolinabedkowska.pl/kontakt/

Ratownik powodziowy

szkolenia wody powodziowe, WOPR Gliwice

Oferujemy kursy umożliwiające podjęcie obowiązków jako Ratownik Stażysta i Ratownik Specjalista. Szkolenia odbędą się na przełomie maja i czerwca oraz września i października. Celem zajęć jest przygotowanie kursanta do działań ratownictwa wodnego. W ramach szkoleń uczestnicy będą mieli okazję poznać i doskonalić techniki ratownicze. Ukończenie kursów pozwala na uzyskanie specjalizacji stażysta lub ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych. W pierwszym przypadku, po zakończeniu szkolenia, uczestnik będzie mógł asystować przy czynnościach z zakresu ratownictwa wodnego. W drugim –  będzie uprawniony do samodzielnego udzielania  pomocy tonącym.


Szkolenie na wodach szybko płynących odbywa się na sztucznym torze kajakarskim w miejscowości Wietrznice. Najlepszym okresem do przeprowadzenia takiego szkolenia jest przełom maja – czerwca oraz przełom września – października. Kurs zostaje zawiązany w momencie uzbierania minimum 20 chętnych kursantów spełniających wymagania niżej wypisane.

RATOWNICTWO NA WODACH SZYBKO PŁYNĄCYCH I POWODZIOWYCH:

RATOWNIK STAŻYSTA:

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO:

SPIS TREŚCI

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – stażysta ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych oraz asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach.

II CEL SZKOLENIA

 1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących i powodziowych w stopniu potrzebnym do asystowania przy udzieleniu pomocy na tych obszarach wodnych. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia uzyskuje specjalizację stażysta ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych i będzie przygotowany do asystowania przy wykonywaniu zadań z zakresu ratownictwa wodnego na tych wodach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji stażysty ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych (WSiP)

2) prowadzenia podstawowych działań profilaktycznych i prewencyjnych

3) stosowania technik ratownictwa wodnego

4) obsługiwania podstawowego specjalistycznego sprzętu ratunkowego na WSiP

5) asystowania przy zabezpieczeniu imprez na WSiP oraz w prowadzonych akcjach ratowniczych

6) asystowania ratownikowi WSiP podczas czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działań na tych akwenach wodnych

7) bezpiecznego przebywania na WSiP oraz udzielania pomocy w sytuacjach przypadkowych.

 1. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy wg BLS lub zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa.

III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji.
 2. Szkolenie obejmuje 22 godziny dydaktyczne (godzina dydaktyczna wynosi 45’).
 3. Zajęcia praktyczne odbywają się na sztucznym torze wodnym o przepływie minimalnym 1 m/s, na którym Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 4. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 5. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał.1/2/2010).
 6. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (10 uczestników/1 instruktor), do których przydzielony jest instruktor – opiekun.
 7. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 9. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE

1) Uczestnik zajęć ma posiadać ukończone 18 lat i pisemną zgodę opiekunów prawnych, w przypadku niepełnoletnich, do uczestniczenia w szkoleniu

2) Uczestnik musi posiadać aktualną legitymację WOPR

3) Uczestnik musi dostarczyć oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu (w przypadku nieletnich oświadczenie opiekunów prawnych)

4) Uczestnik uzyskuje stopień młodszego ratownika WOPR.

Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej

UWAGA

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa

 1. Całość zajęć zabezpieczona przez grupę interwencyjną.
 2. Tor zabezpieczony na końcu siatkami ratowniczymi i wyposażony w oświetlenie.
 3. Zadania realizowane powinny być przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, założeń taktycznych oraz procedur obowiązujących w KSRG.

 V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organizator kursu
 2. Wyposażenie własne uczestnika pianka neoprenowa, suchy skafander

 VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia:

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki  WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych 4 tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B.

Czynności po zakończeniu szkolenia:

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE).

RATOWNIK SPECJALISTA

Szkolenie na wodach szybko płynących odbywa się na sztucznym torze kajakarskim w miejscowości Wietrznice. Najlepszym okresem do przeprowadzenia takiego szkolenia jest przełom maja-czerwca oraz przełom września – października. Kurs zostaje zawiązany w momencie uzbierania minimum 20 chętnych kursantów spełniających wymagania niżej wypisane.

PROGRAM SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO SPECJALISTĘ RATOWNIK NA WODACH SZYBKO PŁYNĄCYCH I POWODZIOWYCH

 SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel szkolenia

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Wykaz środków dydaktycznych

VI Algorytm czynności administracyjnych

I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu prowadzenia działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanych ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu szkolenia przygotowującego specjalistę – Ratownik ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa na wodach szybko płynących i powodziowych i współpracować w zapewnieniu bezpieczeństwa na tych obszarach wodnych oraz kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej.

 II CEL SZKOLENIA

 1. Celem tego szkolenia jest przygotowanie ratownika do wykonywania działań w zakresie ratownictwa wodnego na wodach szybko płynących i powodziowych przy udzieleniu pomocy na tych obszarach wodnych. Szkolenie obejmuje nauczanie i doskonalenie technik ratowniczych nie objętych programami kursów na poszczególne stopnie ratownicze. Absolwent tego szkolenia po pozytywnym zaliczeniu wg karty umiejętności uzyskuje specjalizację ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych i będzie przygotowany do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego na tych wodach, a w szczególności do:

1) pełnienia funkcji ratownika na wodach szybko płynących i powodziowych (WSiP)

2) kierowania zespołem ratowniczym na WSiP

3) prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych na WSiP

4) stosowania technik ratownictwa wodnego na WSiP

5) zabezpieczenia imprez na WSiP

6) prowadzenia akcji ratunkowych na WSiP

7) obsługiwania specjalistycznego sprzętu ratunkowego na WSiP. 2. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

1) auto ratownictwa i auto asekuracji

2) udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 79, poz. 1410)

3) prowadzenia działań ratowniczych w ramach systemu KSRG, Państwowego Ratownictwa Medycznego i innych systemów bezpieczeństwa Państwa

4) zasad współpracy z podmiotami używającymi jednostki pływające.

 III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Szkolenie jest organizowane przez jednostkę wojewódzką WOPR, posiadającą właściwe warunki do ich przeprowadzenia po uzyskaniu akceptacji członka Zarządu Głównego właściwego ds. edukacji. 2. Szkolenie obejmuje 28 godzin dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).
 2. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć na sztucznym torze wodnym o przepływie minimalnym 3m/s oraz obowiązkowo na cieku naturalnym o przepływie minimalnym 2m/s z budowlą typu most lub kładka, na których to obszarach Organizator jest zobowiązany zapewnić pełne bezpieczeństwo przebiegu zajęć.
 3. Za stronę formalną i merytoryczną szkolenia, w tym przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem i rozkładem zajęć odpowiada kierownik dydaktyczny szkolenia.
 4. Kadra dydaktyczna szkolenia jest zatwierdzona zgodnie z wytycznymi w sprawie szczegółowych zasad i trybu organizowania szkoleń specjalistycznych (zał.1/2/2010).
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach ćwiczebnych (10 uczestników/1 instruktor), do których przydzielony jest instruktor – opiekun.
 6. Kandydaci na szkolenie przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 7. Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane są przez kadrę prowadzącą zajęcia według karty umiejętności.
 8. Szkolenie specjalistyczne należy realizować zgodnie z Procedurą Organizacyjną Kursów Specjalistycznych WOPR, która określa algorytm rejestracji, realizacji, rozliczania, egzaminowania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), przydzielania punktów specjalizacyjnych oraz zawiera wzory dzienników, kart umiejętności, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

IV WYMAGANIA FORMALNE:

 1. Uczestnik zajęć ma posiadać:

1) ukończone 18 lat

2) aktualną legitymację WOPR

3) oświadczenie woli o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w szkoleniu (w przypadku nieletnich oświadczenie opiekunów prawnych)

4) stopień ratownika wodnego (RWS lub RWM)

5) specjalizację stażysta WSiP.

 1. Ratownicy innych podmiotów przyjmowani są na podstawie umiejętności pływania wynikających z tytułu posiadania specjalnej karty pływackiej oraz specjalizacji stażysta WSiP

UWAGA 

Dodatkowe warunki bezpieczeństwa

 1. Całość zajęć zabezpieczana przez grupę interwencyjną.
 2. Tor zabezpieczony na końcu siatkami ratowniczymi i wyposażony w oświetlenie.
 3. Każdy uczestnik musi posiadać na kasku światło chemiczne koloru czerwonego.
 4. Do każdej grupy przydzielony jest instruktor bezpieczeństwa, który ma łączność z koordynatorem na oddzielnym kanale radiowym niedostępnym dla uczestników.
 5. Zadania realizowane powinny być przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, założeń taktycznych oraz procedur obowiązujących w KSRG.

V WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia teoretyczne zapewnia organ prowadzący szkolenie
 2. Wyposażenie własne uczestnika pianka neoprenowa, suchy skafander

VI ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH A

Czynności przed rozpoczęciem szkolenia

 1. Rejestracja szkolenia w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wg karty zgłoszeniowej uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć.
 2. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem szkolenia uwzględniającego nazwę, adres organizatora szkolenia, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika szkolenia, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę szkolenia, zakres usług objętych 4 tą ceną, zasady kwalifikowania osób na szkolenie, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 3. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasady bezpieczeństwa, a dla szkoleń pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Zapewnienie uczestnikom szkolenia warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 5. Na każdym szkoleniu musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem PESEL, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją. B.

Czynności po zakończeniu szkolenia

 1. Dokonanie wpisów w legitymacjach ratowników WOPR.
 2. Wręczenie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Przekazanie kompletnej dokumentacji szkolenia (dziennik szkolenia z zaświadczeniami lekarskimi i kartami umiejętności).
 4. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów szkolenia zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.
 5. Dokumentację szkolenia przechowuje uprawniona jednostka wojewódzka WOPR.
 6. Wprowadzenie uczestników szkolenia specjalistycznego do Centralnej Ewidencji (CE).

Nauka pływania

Prowadzimy naukę pływania dla najmłodszych, jak również dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w małych grupach. Prowadzimy również zajęcia w trybie indywidualnym. Koszt lekcji, miejsce i godzina zajęć nauki pływania uzgadniana jest indywidualnie z instruktorem lub w biurze WOPR Gliwice, pod nr tel. 509 971 719 lub drogą mailową biuro@woprgliwice.pl

Zajęcia koordynują instruktorzy WOPR Gliwice, doświadczenie i zasób wiedzy instruktorskiej zapewnia wyskoki standard szkoleń. Państwa dzieci będą pod opieką absolwentów Ratownictwa Medycznego w Mysłowicach, oraz osób z uprawnieniami KPP. Co roku po naszych szkoleniach rzesza młodych ludzi szybko zyskuje nowe umiejętności.

Uprawnienia instruktorów:

– Ratownik WOPR
– Płetwonurek KDP/CMAS P1
– Żeglarza jachtowego
– Sternika motorowodnego
– Ratownika zawodowego WOPR

Nauka pływania: kontakt telefoniczny: 509 971 719

wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych wopr gliwice nauka pływania dla najmłodszych

Ratownik Wodny

Kurs Ratownika Wodnego jest organizowany w formie skróconej bez możliwości uzyskania stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR. Celem szkolenia, trwającego łącznie 63 godziny,  jest przygotowanie do podjęcia działań związanych z ratownictwem wodnym.  Zajęcia są dedykowane dla osób, zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Zakres tematyczny kursu obejmuje: pływanie i techniki ratownictwa wodnego. Uczestnik szkolenia pozna również podstawy prawne organizacji kursu ratownictwa wodnego.


Szkolenia zgodnie z programem z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747)

Jest to szkolenie w formie skróconej ścieżki edukacyjnej bez stopni młodszego ratownika i ratownika WOPR.

Koszt takiej formy szkolenia wynosi 1500 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania.

W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH 

SPIS TREŚCI 

I Założenia organizacyjno-programowe:

 1. Cel szkolenia
 2. Cele szczegółowe szkolenia
 3. Czas trwania szkolenia
 4. Warunki realizacji szkolenia

II Wymagania formalne

III Zakres tematyczny:

 1. Wskazówki metodyczne
 2. Kadra kursu, egzamin końcowy, skład komisji egzaminacyjnej

I  ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 1. Cel szkolenia 

Celem kształcenia jest przygotowanie osób zatrudnionych, pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i podejmowania działań ratowniczych. Praca wychowawczo-szkoleniowa z młodzieżą.

 1. Cele szczegółowe szkolenia 

1) Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;

2) Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

3) Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 1. Czas trwania szkolenia 

1) Szkolenie powinno trwać co najmniej 63 godziny, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 43 godziny zajęć praktycznych;

2) Szkolenie może być zorganizowane w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.

 1. Warunki realizacji szkolenia 

1) Organizatorem szkolenia jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;

2) Organizator zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w szkoleniu, w szczególności

3) Za stronę formalną szkolenia odpowiada Prezes WOPR lub osoba przez niego upoważniona;

4) Za stronę merytoryczną szkolenia odpowiada kierownik szkolenia – ratownik wodny z przygotowaniem pedagogicznym lub instruktor z przygotowaniem pedagogicznym. Kierownik prowadzi nadzór nad prowadzącymi zajęcia;

5) Organizator dostarcza pomoce dydaktyczne:

a) Prezentacje wykładów w formie multimedialnej,

b) Materiały przygotowujące do zdania testu wiedzy;

6) Organizator wymaga od uczestnika wyposażenia własnego:

a) sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka),

b) strój stosowny do zajęć;

7) Osoby prowadzące zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne powinny współpracować w celu kształtowania umiejętności objętych programem szkolenia;

8) Organizator opracowuje regulamin organizacyjny szkolenia oraz zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia;

9) Organizator zapewnia organizację procesu dydaktycznego (zajęcia praktyczne powinny odbywać się w grupach liczących nie więcej niż 15 osób).

10) Realizacja programu szkolenia:

a) uwzględnia aktualną wiedzę i umiejętności,

b) jest dokonywana w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,

c) odbywa się na podstawie zakresu tematycznego;

11) Organizator posiada:

a) imienną listę osób prowadzących zajęcia,

b) imienną listę uczestników szkolenia,

c) dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników szkolenia oraz dokumentację egzaminacyjną;

12) Szkolenie należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, zaświadczeń, regulaminów i standardów wyposażenia.

II Wymagania formalne: 

1) Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:

a) legitymację członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconymi składkami na dany rok kalendarzowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekun prawnego),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

2) Przystępujący do szkolenia wpisany jest na listę uczestników szkolenia po podpisaniu regulaminu szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun prawny).

III ZAKRES TEMATYCZNY

Moduł pierwszy (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego

Kształcenie umiejętności

1) pływanie stosowane w ratownictwie wodnym 7h

2) samo ratownictwo 1h

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody 1h

4) pływania pod wodą i nurkowania 3h

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 5h

6) ewakuacji z wody i na lądzie 0,5h

7) opanowanie osoby pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania 0,5h

Moduł drugi (18 godzin)

Pływanie i techniki ratownictwa wodnego.

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) pływania stosowanego w ratownictwie wodnym 1h wykład, 2h praktyka

2) samo ratownictwo 0,5h wykład, 0,5h praktyka

3) wykonywania skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody

0,5h wykład, 0,5h praktyka

4) pływania pod wodą i nurkowania 0,5h wykład, 2h praktyka

5) holowania osoby zagrożonej, co najmniej trzema sposobami 0,5h wykład, 2h praktyka

6) ewakuacji z wody i na lądzie 1h wykład, 0,5 praktyka

7) opanowania osoby tonącej pasywnej i ułożenia jej w pozycji do holowania 1h wykład, 0,5h praktyka

8) postępowania z osobą tonącą aktywną 1h wykład, 1h praktyka

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

 Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności

1) Podstawowych prac bosmańskich 1h wykład, 1h praktyka

2) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h praktyka

3) Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się wybranym sprzętem w działaniach ratowniczych

Moduł trzeci (27 godzin )

Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne

Zdobywanie wiedzy 

1) podstaw prawnych funkcjonowania ratownictwa wodnego w RP 1h wykład

2) organizacji ratownictwa wodnego w pozostałych systemach ratowniczych funkcjonujących na terenie RP 2h wykład

3) prawnych aspektów pracy ratownika wodnego (kodeks karny, kodeks wykroczeń, kodeks cywilny, kodeks pracy) 1h wykład

Organizacja pracy ratowników

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności 

1) Obowiązków i uprawnień ratowników wodnych 1h wykład

2) Specyfiki ratownictwa wodnego na wyznaczonych obszarach wodnych 2h wykład

3) Specyfiki działania ratownika wodnego na poszczególnych obszarach wodnych (lód, cieki, powódź, miejsca bagniste) 2h wykład

4) Hydrologii i meteorologii 1h wykład

5) Dokumentacji działań ratowniczych 1h wykład, 1h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność praktycznego stosowania wiedzy w działaniach ratowniczych.

Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym

Zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności:

1) Sprzętu ratowniczego i pływającego wykorzystywanego w ratownictwie wodnym i jego zastosowania 1h wykład

2) Podstawowych prac bosmańskich 1h praktyka

3) Prowadzenia akcji ratunkowych z wykorzystaniem sprzętu do ratownictwa wodnego

1h wykład, 12h praktyka

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się tym sprzętem w działaniach ratowniczych

1. WSKAZÓWKI METODYCZNE 

Uczestnik szkolenia powinien umieć poprawnie wykonać każdą czynność, która była przedmiotem szkolenia.

2. KADRA SZKOLENIA, EGZAMIN KOŃCOWY SZKOLENIA, SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 

Kadrę szkolenia, skład komisji egzaminacyjnej – powołuje się, egzamin końcowy szkolenia – przeprowadza się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz.747)

Ratownik WOPR

Kurs na ratownika wopr, WOPR Gliwice

Kurs Ratownika WOPR  przygotowuje do  egzaminów na stopnie WOPR/ILS. Zostanie zorganizowany na przełomie maja i sierpnia w momencie uzbierania minimum 10 chętnych. Uczestnicy kursu zmierzą się z zagadnieniami, takimi jak: zastosowanie technik ratownictwa wodnego, obsługa podstawowego sprzętu ratunkowego, udzielanie pierwszej pomocy medycznej. Program kursu powinien trwać co najmniej 32 jednostki dydaktyczne. Zajęcie muszą odbywać się na pływalni, parku wodnym lub kąpielisku. Podsumowaniem szkolenia będzie egzamin wstępny, w skład którego wejdzie:  przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach oraz przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.


Kurs przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to kolejny krok by stać się pełno wartościowym ratownikiem, zbliżający kursanta do samodzielnej pracy zarobkowej na basenach, akwenach otwartych (sezonowo)

Koszt kursu wynosi 700 złotych. Kurs jest zawiązywany w momencie uzbierania minimum 10 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. W ciągu roku kalendarzowego kursy są organizowane dwukrotnie na przełomie maja i sierpnia.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

 SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Egzamin wstępny

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników WOPR. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień ratowika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego i współpracować w zapewnieniu. bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

II CEL KURSU

 EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) zapewnić bezpieczeństwo na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i w parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 32 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′).
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającej elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia.

  IV.WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 16 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) stopień MR WOPR i kartę identyfikacyjną

3) specjalna kartę pływacką

4) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny).

Uczestnik ma posiadać potwierdzenie odbycia w sumie 120 godzin kształcenia zawodowego ponad te dokumentowane do stopnia młodszego ratownika WOPR obejmującego co najmniej jeden patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym

 V EGZAMIN WSTĘPNY

1) Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1′ 50″ wyłącznie na piersiach. 2) Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15m bez łamania powierzchni wody.

 VI WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji, sprzęt ABC ( maska, fajka, płetwy )

 VII ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.
 10. Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.B.

Czynności po zakończeniu kursu:

1) Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2) Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3) Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.

Młodszy ratownik WOPR

kurs młodszy ratownik wopr, WOPR Gliwice

Kurs Ratownika WOPR umożliwia asystowanie przy działaniach związanych z ratownictwem wodnym. Szkolenia są prowadzone przez cały rok po uzbieraniu min. 12 chętnych. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli pełnić funkcje stażysty podczas akcji ratowniczych. Nabiorą także większej ogłady i praktyki ratowniczej. Na zajęciach kursanci poznają techniki ratownictwa wodnego, nauczą się jak obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy i w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Kurs powinien trwać minimum 24 jednostki dydaktyczne. Szkolenia praktyczne będą odbywać się: na pływalni, w parku wodnym lub na kąpielisku.


By stać się ratownikiem kompletnym, należy ukończyć kurs w stopniu Ratownika Wodnego WOPR. Można do niego przystąpić po ukończeniu 18 lat. Trzeba mieć też opłacone składki i ważne badania lekarskie.

Kursy WOPR / ILS

Kursy przygotowujące do egzaminów na stopnie WOPR / ILS zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego.

MŁODSZY RATOWNIK WOPR:

Jest to kurs prowadzony w formie wydłużonej ścieżki edukacyjnej, to pierwszy krok do odpowiedzialności i samodzielności młodego człowieka, przyszłego ratownika. Dzięki takiej formie szkolenia przyszły ratownik jest w stanie nabrać większej ogłady i praktyki ratowniczej. Jest to proces bardziej korzystny zarówno z przesłanek edukacyjnych jak i finansowych.

Koszt kursu wynosi 600 złotych. Kurs zawiązywany jest w momencie gdy zbierze się minimum 12 chętnych kursantów spełniających niżej wymienione wymagania. Kursy prowadzone są przez okres całego roku kalendarzowego.

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

SPIS TREŚCI:

I Wstęp

II Cel kursu

III Założenia organizacyjne

IV Wymagania formalne

V Kwalifikacje wstępne

VI Wykaz środków dydaktycznych

VII. Algorytm czynności administracyjnych

 I WSTĘP

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem, które działa w celu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. WOPR jest członkiem International Life Saving Federation – organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratowników wodnych. Realizacja misji WOPR – zmniejszania liczby osób tonących w wodach polskich – wymaga dobrze przygotowanej kadry ratowników wodnych. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się w miejscach wyznaczonych oraz osobom uprawiającym sporty i rekreację na obszarach wodnych należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących na wodach działalność w tym zakresie, jak i do organów administracji rządowej i właściwych terytorialnie gmin, będących właścicielami, organizatorami lub operatorami kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz przystani. WOPR, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju utworzył struktury organizacyjne w województwach, powiatach i gminach w celu szkolenia kadr oraz organizowania i prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego, a także prewencyjnych i profilaktycznych, mających ograniczyć wypadki na obszarach wodnych. Konstrukcja Programu kursu przygotowującego do egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR, zwanego dalej „kursem”, uwzględnia odpowiednio przygotowane treści teoretyczne i praktyczne, utrzymane w konwencji układu przedmiotowego pozwalającego przygotować absolwentów do wykonywania podstawowych czynności z zakresu ratownictwa wodnego i asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych -kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych.

 II CEL KURSU

EFEKTY KSZTAŁCENIA

 1. Absolwent kursu powinien umieć:

1) stosować techniki ratownictwa wodnego

2) obsługiwać podstawowy sprzęt ratunkowy

3) udzielać pierwszej pomocy.

 1. Absolwent kursu powinien wiedzieć jak:

1) prowadzić podstawowe działania profilaktyczne i prewencyjne

2) asystować w zapewnieniu bezpieczeństwa na obszarach i w obiektach wodnych – kąpieliskach, pływalniach i parkach wodnych

3) kształtować postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 1. Absolwent kursu, po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów cząstkowych wymienionych w karcie umiejętności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu, powinien być przygotowany do zdania egzaminu na stopień młodszego ratownika WOPR.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR.
 2. Program kursu powinien być zrealizowany w czasie co najmniej 24 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45′)
 3. Szczegółową ilość jednostek dydaktycznych ustala jednostka organizacyjna na wniosek instruktora WOPR w zależności od liczby uczestników, dostępnych pomocy dydaktycznych, warunków lokalowych, organizacyjnych i atmosferycznych.
 4. Zajęcia praktyczne i zaliczenia realizowane w trakcie kursu zawarte w karcie umiejętności odbywają się na pływalni lub w parku wodnym lub na kąpielisku.
 5. Kurs może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub w formie zajęć cyklicznych.
 6. Za stronę formalną i merytoryczną odpowiedzialny jest kierownik kursu – instruktor WOPR lub instruktor wykładowca WOPR.
 7. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
 8. Kursy MR WOPR należy realizować zgodnie z algorytmem czynności zawierającym elementy rejestracji, realizacji, egzaminowania, rozliczania, obsługi Centralnej Ewidencji (CE), stosując się do wzorów dzienników, pieczęci, identyfikatorów, zaświadczeń, regulaminów, standardów wyposażenia. 9. Po egzaminie na stopień młodszego ratownika WOPR należy przeprowadzić uroczyste złożenie ślubowania z podkreśleniem i zastosowaniem elementów symboliki organizacyjnej.

 IV WYMAGANIA FORMALNE

 1. Uczestnik ma mieć ukończony 14 rok życia.
 2. Uczestnik ma posiadać:

1) ważną legitymację członka WOPR

2) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)

3) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny).

 1. Uczestnik ma mieć ukończone pływackie szkolenie podstawowe.

 V KWALIFIKACJE WSTĘPNE

 1. Przepłynięcie dystansu 50m stylem dowolnym w czasie około 50s

    2. Przepłynięcie na plecach dystansu 25m z deską same nogi do żabki, liczy się technika

 1. Przepłynięcie pod wodą bez załamywania lustra wody dystansu około 15m

  VI. WYKAZ ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH

 1. Środki dydaktyczne na zajęcia praktyczne zapewnia organizator kursu.
 2. Wyposażenie własne uczestnika – maseczki do nauki wentylacji

 VII. ALGORYTM CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

Czynności przed rozpoczęciem kursu

 1. Rejestracja kursu w biurze jednostki WOPR na 7 dni przed rozpoczęciem kursu wg karty zgłoszeniowej, uwzględniającej planowaną ilość uczestników, kadrę instruktorską, termin i miejsce realizacji zajęć
 2. Pobranie z jednostki WOPR opieczętowanego i zarejestrowanego dziennika zajęć, kart ewidencyjnych.
 3. Zapoznanie uczestników z programem i regulaminem kursu uwzględniającego nazwę, adres organizatora kursu, imiona i nazwiska kadry instruktorskiej w tym kierownika kursu, harmonogram zajęć i miejsca realizacji, wykaz sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zajęć, cenę kursu, zakres usług objętych tą ceną, zasady kwalifikowania osób na kurs, ilość uczestników przypadających na prowadzącego.
 4. Zebranie od uczestników wypełnionych kart ewidencyjnych ze zdjęciami.
 5. Przedstawienie reguł zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć oraz zasad bezpieczeństwa, a dla kursów pobytowych również warunki zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Ubezpieczenie kursantów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Zapewnienie uczestnikom kursu warunków bezpieczeństwa, warunków sanitarnohigienicznych określonych w odrębnych przepisach i bazy szkoleniowej odpowiedniej dla formy prowadzonych zajęć.
 8. Dopuszczenie do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub składających podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9.  Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć z listą uczestników i numerem legitymacji WOPR, według określonego wzoru, wypełniony zgodnie z instrukcją.

10.Pobranie wypisanych i opieczętowanych legitymacji z biura jednostki WOPR.

Czynności po zakończeniu kursu:

1. Przekazanie kompletnej dokumentacji kursu (dziennik kursu z zaświadczeniami lekarskimi, karty ewidencyjne ze zdjęciami).

2. Rozliczenie finansowe w biurze jednostki WOPR zgodnie z kalkulacjami kosztów kursu zatwierdzonymi przez jednostkę WOPR.

3. Dokumentację kursu przechowuje jednostka WOPR.