Kurs – Sternik motorowodny

powerboat-350481_640Zapraszamy – Sternik Motorowodny.

(uprawnienia i patenty wydane przez PZMiNW)

Kurs organizowany jest przez WOPR Gliwice na akwenie Pławniowice.

 

 

 

Kurs prowadzony jest przez doświadczoną kadrę instruktorską na sprzęcie motorowodnym. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu kursanci otrzymają uprawnienia wydane przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego uprawniające do sterowania łodziami motorowymi oraz skuterami na wodach międzynarodowych

Dokumenty zostaną wydane przez PZMiNW.

Osoby chętne prosimy o kontakt WOPR Gliwice

pod nr tel. 509 971 719

lub mailowo pod biuro@woprgliwice.pl

 

Nauka i zabawa – zajęcia dla dzieciaków

Zajęcia dla dzieciaków w wieku szkolnym, przeprowadzone przez ratowników WOPR Gliwice, prowadzili Daniel Janiszewski oraz Sławek Kamiński. Nauka i zabawa takie przesłanie niosą za sobą tego typu zajęcia, młodzi ludzie uczą się odpowiedzialności za drugiego człowieka, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacji kryzysowej. Każdy z uczestników miał możliwość przeprowadzenia symulowanej akcji ratowniczej na fantomach udostępnionych przez WOPR Gliwice, zaznajomienia się z technikami linowymi oraz zabawę strzelecką.

Silesia Triathlon – zabezpieczenie Czerwiec 2015

Kolejna edycja ETIXX Silesiaman Triathlon, zabezpieczona przez WOPR Gliwice. Do pływania na start ruszyło 300 osób, było ciasno ale obyło się bez strat i ofiar. Dyscyplinę pływanie ukończyli wszyscy uczestnicy, do zabezpieczenia wydelegowano 10 ratowników, sprzęt pływający w postaci 3 szt łodzie wiosłowe oraz jedna łódź motorowa.

Kurs Młodszy Ratownik – Maj 2015

Kurs Młodszy Ratownik prowadzący Marcin Guś i Sławek Kamiński. WOPR Gliwice pozyskuje świeży narybek ratowniczy, liczymy na was kochani i mamy nadzieję spotkać się z wami na kolejnych kursach na wyższe stopnie ratownicze. Ratowników przeszkolonych 11.

Oświadczenie Zarządu WOPR Dąbrowa Górnicza

Oświadczenie Zarządu WOPR Dąbrowa Górnicza w sprawie wypadku

W nawiązaniu do zdarzenia, do jakiego doszło na terenie „Nemo – Wodny Świat” w Dąbrowie Górniczej w dniu 22 maja 2015 roku, w trakcie którego ucierpiał jeden z ratowników oraz informacji prasowych na ten temat Zarząd Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej, oświadcza, iż prowadzone są  czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia jak i ustalenie jego przyczyny. 
Zarząd WOPR w Dąbrowie Górniczej ze smutkiem przyjmuje informacje zawierające sugestie, co do osób winnych, albowiem dotychczas wykonane czynności, nie dają podstaw do stwierdzenia czy sytuacja miała charakter zdarzenia zawinionego. 
Jednocześnie WOPR w Dąbrowie Górniczej w imieniu własnym i całego środowiska kieruje słowa wsparcia i otuchy do samego poszkodowanego i jego rodziny, deklarując wszelkie możliwe wsparcie w zaistniałej sytuacji.
Informacja WOPR Gliwice
Z posiadanych przez nas informacji możemy stwierdzić, że zdemonizowane doniesienia medialne o stanie zdrowia poszkodowanego ratownika bardzo mocno nadwyrężyły reputacje i opinię obsługi ratowniczej NEMO, nie odzwierciedlając rzeczywistego stanu obrażeń i podając szczątkowe informacje na temat faktów, jakie miały miejsce w czasie zaistniałego zdarzenia. Miarodajnymi dla wydawania opinii w sprawie zaistniałego zdarzenia będzie dopiero stanowisko organów właściwych dla prowadzenia czynności wyjaśniających – Policja, PIP (które są w toku), a nie opinie i spekulacje bez pokrycia.