WOPR-owcy dzieciom

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z NIVEA POLSKA Sp. z o.o. zainicjowały dla dzieci z Domów Dziecka program nauki pływania pt. „Już pływam z NIVEA i WOPR”.

Akcja objęła losowo wybrane placówki Domów Dziecka w całym kraju, zajęcia prowadzono na 50 basenach od kwietnia do końca czerwca. Przedsięwzięcie jest częścią cyklów programów promujących zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą prowadzonych od 2002 roku.

Dla potrzeb tego programu przygotowano banery,  książeczki edukacyjne, pluszowe delfinki, deseczki do nauki pływania, makarony. Każdy z uczestników otrzymał czepek kąpielowy z logo NIVEA-WOPR.

Ratownicy WOPR GLIWICE również zaangażowali się w tę akcję

Do współpracy nie trzeba było namawiać Małgorzaty Harasymowicz, dyr. Domu Dziecka nr. 2 w Gliwicach. 15 podopiecznych tej placówki z werwą i zapałem przystąpiło do zajęć.

Zajęcia odbywające się na basenie przy ul. Jasnej prowadzili B. Kozłowski, St. Żeromski.

„Naszym celem jest zarówno nauczanie pływania jak i uświadamianie dzieciom niebezpieczeństw związanych z nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej kąpieli – naszym zadaniem jest również prewencja” – stwierdza Stefan Żeromski.

W ramach prewencji gliwiccy WOPR-owcy zafundowali swoim podopiecznym nie byle jaką frajdę – bo przejażdżki motorówką ratowniczą – oraz pokaz ratownictwa.

„Ważnym elementem edukacji jest pokazanie na miejscu na plaży, jakimi zasadami winniśmy się kierować przed, w trakcie, jak i po kąpieli, przestrzeganie kanonów zawartych w regulaminach kąpielisk czy pływalni przyczynią się do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych zdarzeń nad wodą” – przekonuje Bogdan Kozłowski, prezes Gliwickiego WOPR. „Dzieci uśmiechnięte i zadowolone pełne wrażeń z upominkami w rękach wracają do Gliwic to jest dla nas nagroda”  – dodaje.

W tym miejscu należy podziękować ZG WOPR i NIVEA POLSKA Sp. z o.o.  za pomysł i przekazane środki, dyrekcji basenu przy ul. Jasnej, p. Edwardowi Maj,  za udostępnienie obiektu, dyrekcji Domu Dziecka wraz z kadrą wychowawców za zaangażowanie w przedsięwzięcie, a ratownikom gliwickiego WOPR za prowadzenie zajęć.

wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom wopr owcy dzieciom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *